top of page

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů dle GDPR („Zásady“) vydaných zapsaným spolkem Femancipation z.s., se sídlem Vlašská 364/2, Malá Strana, Praha 1, 11800, identifikační číslo: 26991195, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze se spisovou značkou L 15500, tel: 774 950 225, e-mail: isabela.loukamosaic@gmail.com, je poskytnout informace o základních principech ochrany osobních údajů, tj. jaké osobní údaje Femancipation z. s. jako správce zpracovává o fyzických osobách při prodeji zboží na e-shopu www.femancipationeshop.eu, při návštěvách internetových stránek provozovaných Femancipation z. s. a kontaktech s potenciálními zákazníky. Dále je v Zásadách uvedeno, k jakým účelům a jak dlouho zapsaný spolek Femancipation z. s. tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, a dále informace o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady jsou účinné od 23. 11. 2020 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti s ochranou osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti Femancipation z. s. jako správce dle čl. 13 GDPR.

Tyto Zásady se týkají ochrany osobních údajů zákazníků Femancipation z. s., zájemců o zboží Femancipation z. s. a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností Femancipation z. s., a to vždy v rozsahu ochrany osobních údajů odpovídající GDPR vůči společnosti Femancipation z. s.

1. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti se zájmem o naše produkty a jejich koupi (např. v rámci registrace, objednávky či udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů a udělením souhlasu se zasíláním informací o novinkách a akčních nabídkách atd.), resp. uzavření smlouvy o koupi zboží.

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci a/nebo při zakoupení zboží:

A. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

a) Email
b) Heslo v zašifrované podobě
c) Jméno a příjmení,
d) Telefon
e) Kontaktní a/nebo doručovací adresa
f) Platební údaje (číslo platební karty)
g) Další údaje Vámi dobrovolně vyplněné v poznámce při vyplňování objednávky

B. Další údaje zpracované na základě Vašeho souhlasu, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby

a) IP adresa
b) soubory cookies (v případě online služeb)
c) (Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných Femancipation z. s. získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči. Záznamy jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných Femancipation z. s. a internetovou reklamu)
d) případně jiný online identifikátor

D. Údaje o zakoupeném zboží a platební morálce

a) Na e-shopu Femancipation z. s. naleznete seznam svých objednávek a oblíbené produkty.

2. PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

a) Plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)
b) Nahrávání a monitorování hovorů se zákaznickou linkou (plnění smlouvy)
c) Vymáhání pohledávek za zákazníky jako kupujícími a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem Femancipation z. s.)
d) Marketingové účely (souhlasy zákazníků)

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává Femancipation z. s. s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu údaje, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení a zasíláním informací o produktech, novinkách a akčních nabídkách Femancipation z. s.  Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných Femancipation z. s., jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies Femancipation z. s., které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny. Odhlášení z přijímání zasílání informací o novinkách a akčních nabídkách je možno provést v nastavení služby, pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě emailem: isabela.loukamosaic@gmail.com.

4. ZPRACOVÁVÁNÍ COOKIES Z INTERNETOVÝCH STRÁNEK PROVOZOVANÝCH FEMANCIPATION Z. S.

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných Femancipation z. s., a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek Femancipation z. s., provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány a pro účely internetové reklamy Femancipation z. s.

5. JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 24 měsíců, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí Vámi objednaných produktů, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

 

6. JAKÁ VŠECHNA PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

a) Právo na informace
b) Právo na přístup k osobním údajům
c) Právo nepřesné osobní údaje opravit či doplnit;
d) Právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
e) Právo na omezení zpracování
f) Právo na oznámení opravy, výmazu či omezení zpracování
g) Právo požadovat přenesení údajů;
h) Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
i) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat;
j)Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
k) Další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v GDPR po nabytí jeho účinnosti.

7. CO TO ZNAMENÁ, ŽE MÁTE PRÁVO VZNÉST NÁMITKU?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu.  Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

8. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů využijte prosím e-mailu: isabela.loukamosaic@gmail.com.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

Od 23. 11. 2020 je k dispozici tento kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů dle GDPR:

Femancipation z. s. pověřenec pro ochranu osobních údajů, Vlašská 364/2, Malá Strana, Praha 1, 11800, identifikační číslo: 26991195, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze se spisovou značkou L 15500/MSPH, tel: 774 950 225, e-mail: isabela.loukamosaic@gmail.com

Femancipation z. s.

bottom of page